Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи Изработка и Монтаж на Архитектурни Елементи

Вю Дизайн  предлага на своите клиенти разнообразни екстериорни  и интериорни решения свързани с орнаментиката и пластичните моменти в съществуващи или съвременни пространства. Конкретни исторически фрагменти или съвременно интерпретиране на елементите в пространството, декоративни решетки с орнаменти и ли съвременни ажурни пана както и стенни модулни или а- симетрични композиции. Всички точки в тази материя се анализират внимателно и се отразяват в проекта.
Вю Дизайн разполага с високо квалифицирани специалисти в тази област с изострено пластично чувство останало от учебните процеси в Художествена Академия и практиката натрупана от реализираните задачи.
Създаване на модел, изработване на еднократна или многократна матрица на изделието както и отливка,  обработка на крайният продукт са процеси които съпътстват реализирането на всеки един архитектурен елемент.