Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции Проектиране и Изработка на Метални и Дървени Конструкции

Всяка една структура, обемна фигура или елемент от природата притежава Конструкция. Тя винаги е съобразена с обема, функцията и товара който трябва да носи. Използването и във почти всяко изделие я прави необходима и съпътстваща стъпка във всяко едно начинание. И поради познанията ни в металообработването както и в дървообработването ни прави незаменими в тази област.
Наша гордост  и предизвикателство беше изработката на самолет GL 215 в реални размериза кино продукция  “ The Expendables - 2 ”.